Medija Centar - Vesti

Svetski dan lekara opšte medicine.

Vesti | 27.05.2016. Nazad na Vesti

19. maj je Svetski dan lekara opšte medicine/porodične medicine. Toga dana naglašavamo važnu ulogu i ogroman doprinos lekara opšte medicine širom sveta.

U najvećem domu zdravlja u Republici Srbiji, Domu zdravlja “Novi Sad” o zdravlju stanovnika opština Novi Sad i Sremski Karlovci svakodnevno 365/366 dana u godini brine 175 doktora medine i specijalista opšte medicne. Naša misija je očuvanje zdravlja pojedinca, zdravlja porodice i zdravlja celokupne zajednice kroz sveobuhvatan i aktivan pristup pacijentu.

Od kada ga je Svetska organizacija lekara opšte/porodične medicine (WONCA) ustanovila 2010. godine, obeležavanje dana lekara opšte medicine dobija na zamahu svake godine i pruža izvanrednu priliku da potvrdi centralnu ulogu lekara opšte medicine u pružanju sveobuhvatne zdravstvene zaštite za sve ljude u svim državama sveta. To je takođe i prilika da se naglasi napredak u priznavanju važne uloge opšte medicine u jačanju primarne zdravstvene zaštite, kao i poseban doprinos koji su načinili izvanredni doktori-pojedinci širom sveta.

Svake godine, obeležavajući ovaj dan,  organizuju se posebni događaji i aktivnosti. Ove godine tema je odvikavanje od pušenja.

Pušenje prouzrokuje ozbiljna oštećenja zdravlja i jedan od zadataka lekara opšte medicine je da ohrabrimo naše pacijente da prestanu da puše i da im u tome pomognemo.

Na današnji dan sa ponosom možemo da kažemo da u Domu zdravlja „Novi Sad“, više decenija, sa velikim uspehom radi Savetovalište za odvikavanje od pušenja uz čiju pomoć se više hiljada naših sugrađana oslobodilo ove po zdravlje štetne navike.

Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva ove godine uključuje se na poseban način u obeležavanje Svetskog dana lekara opšte medicine, pozivom svim lekarima i njihovim pacijentima da se zajedno fotografišu, a najlepše fotografije biće prikazane na VII Kongresu lekara opšte medicine Srbije ove jeseni na Zlatiboru.

I na kraju evo poruke predsednika WONCA-e dr Majkla Kida (Michael Kidd):

„Svim lekarima opšte/porodične medicine, svim lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti širom sveta čestitam Svetski dan lekara opšte medicine. U svakodnevnom radu dajete izvanredan doprinos vašim narodima. Hvala vam za sjajan posao koji svakodnevno radite, za unapređenje zdravlja i dobrobit vaših pacijenata i vaše zajednice.“


Prim. dr Tomislav Trećakov