Medija Centar - Aktuelnosti

Svetski dan prevencije samoubistava

Aktuelnosti | 10.09.2018. Nazad na Aktuelnosti

Svetska zdravstvena organizacija upozorava na stalan porast stope suicida među mladima. Samoubistvo dece i mladih, treći je po redu uzrok smrtnosti u većini zemalja.

Radimo zajedno na prevenciji suicida

Aktuelni podaci svojevrsni su alarm za intenziviranje preventivnog rada i udruženog delovanja svih sistema koji rade sa decom i mladima.

Međunarodna asocijacija za prevenciju samoubistava (IASP), uz podršku Svetske zdravstvene organizacije od 2003. godine obeležava Svetski dan prevencije suicida na dan 10. septembra, sa ciljem podizanja znanja široke javnosti o zdravstvenom problemu suicida, širenju informacija, smanjenju stigme i, pre svega, skretanja pažnje da je suicid moguće sprečiti.

Broj samoubistava u svetu, u poslednjih 50 godina, porastao je za 60%. Prema podacima SZO godišnje u svetu oko 1 milion ljudi izvrši samoubistvo. Stopa suicida je 16 na 100 000 stanovnika.

Gotovo četvrtina svih suicida danas se dešava kod adolescenata do 25-te godine i to je vodeći uzrok prevremene smrti kod mladih. 

U Srbiji je povećan broj osoba koje su pokušale samoubistvo ili o tome razmišljaju, a najviše stope samoubistava su u Vojvodini, na samom severu, u Subotici i Severnobačkom okrugu.

Utvrđeno je da preventivne strategije u detinjstvu i adolescenciji delotvorno smanjuju rizik od mogućih psihopatoloških smetnji i u kasnijem dobu. Kako većina dece i mladih pohađa škole, ta je sredina najpristupačnija za realizaciju preventivnih aktivnosti, te Dom zdravlja „Novi Sad“ apeluje na sve nadležne da intenziviraju i sinhronizuju saradnju po pitanju nege mentalnog zdravlja kod mladih uopšte.

Prema rečima psihologa Savetovlišta za mlade Mirjane Nikolić, sve preventivne aktivnosti su najsmislenije i najefikasnije ukoliko se udruže i sinhronizuju sistemi koji obuhvataju direktan i indirektan rad sa decom, počevši od porodice, preko škole i zdravstvenih službi.

Savetovalište za mlade Doma zdravlja „Novi Sad“ u fokus rada stvalja upravo opštu prevenciju – edukaciju i unapređenje svesti i znanja dece i mladih, kako bi se prepoznali suicidni rizici, redukovala stigmatizacija mentalnih oboljenja i suicida i podstaklo pravovremeno traženje adekvatne pomoći.

Osnovni ciljevi prevencije suicida su:

  • Unapređenje ranog prepoznavanja početnih simpotoma suicidnog rizika
  • Razbijanje pogrešnih uverenja i zabluda o suicidu
  • Identifikovanje rizičnih i protektivnih faktora
  • Prepoznavanje deteta pod stresom i sa mogićim rizikom od samoubistva
  • Kako postupiti i podržati dete u momentu prepoznavanja suicidnog rizika

Kristalisanje svesti o postojanju problema, prvi je korak na putu rešenja, tako da za sva pitanja i pomoć, našim mladim sugrađanima, na raspolaganju je stručni tim Savetovališta za mlade Doma zdravlja „Novi Sad“ u objektu u ulici Zmaj Ognjena Vuka 19, I sprat; 021/4879-426; 021/4879-431; mladi.dzns@yahoo.com.