Medija Centar - Aktuelnosti

Svetski dan čistih ruku

Aktuelnosti | 12.10.2018. Nazad na Aktuelnosti

Povodom obeležavanja Svetskog dana čistih ruku, Služba patronaže, Preventivni centar i Savetovalište za mlade Doma zdravlja “Novi Sad”, u saradnji sa Crvenim krstom Novog Sada, održaće javnu manifestaciju u Svratištu za decu ulice na Bulevaru oslobođenja br. 39.

Javna manifestacija će se održati 15.10.2018. (ponedeljak) od 10 do 11 časova. 
U okviru javne manifestacije organizovaćemo sledeće zdravstveno vaspitne akivnosti: 
– podela zdravstveno promotivnog materijala (flajeri) – podela sredstava za ličnu higijenu 
– predavanje o značaju pranja ruku – demonstracija tehnike pravilnog pranja ruku

– organizovanje zdravstveno vaspitne izložbe


Cilj javne manifestacije je usmeren na formiranje ispravnih stavova i ponašanja u vezi sa zdravljem, upoznavanje korisnika Svratišta za decu ulice sa principima pravilnog pranja ruku, posledicama neadekvatne higijene koja dovodi do zaraznih bolesti, kao i podizanje nivoa svesti o važnosti održavanja lične higijene najšire populacije, a posebno dece.