DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 10-20 Usluge fiksne i mobilne telefonije i prenosa podataka

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 07.05.2020.

Datum poslednje promene: 01.06.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija