DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2020

Javna nabavka

JN 16-20 Kapi za oči

Objavljeno:

Datum otvaranja: 29.06.2020.

Datum poslednje promene: 28.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 14-20 Usluge pranja i hemijskog čišćenja veša

Objavljeno:

Datum otvaranja: 25.06.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Javna nabavka

JN 13-20 Hidrogen 3%

Objavljeno:

Datum otvaranja: 03.06.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Javna nabavka

MNU 5-20 Usluge održavanja medicinskih aparata i laboratorijske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.05.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 12-20 Lekovi

Objavljeno:

Datum otvaranja: 25.05.2020.

Datum poslednje promene: 27.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 10-20 Usluge fiksne i mobilne telefonije i prenosa podataka

Objavljeno:

Datum otvaranja: 07.05.2020.

Datum poslednje promene: 01.06.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

JN 11-20 Vakuum sistemi za kapilarno uzorkovanje biološkog materijala

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.04.2020.

Datum poslednje promene: 28.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MNU 4-20 Usluge tekućih popravki i održavanja vozila

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.03.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Javna nabavka

MNU 3-20 Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.03.2020.

Datum poslednje promene: 13.04.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

MNU 2-20 Usluge održavanja medicinskih aparata i medicinske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.03.2020.

Datum poslednje promene: 22.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 9-20 Reagensi za hematološke analizatore INDRAY BC 6000 i MINDRAY BC -5310 CRP

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.04.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 8-20 Reagensi za hematološke analizatore Pentra i Micros

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.04.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

U toku

Javna nabavka

MN 2-20 Sredstva za rad – Higijena

Objavljeno:

Datum otvaranja: 16.03.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MN 1-20 Sredstva za održavanje higijene

Objavljeno:

Datum otvaranja: 16.03.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 7-20 Reagensi i kivete za hemostazu za fibrintajmer BFT II

Objavljeno:

Datum otvaranja: 26.03.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 4-20 Sanitetski materijal 1

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.03.2020.

Datum poslednje promene: 21.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 6-20 Reagensi za biohemijske analizatore BECKMAN COULTER AU serije

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.03.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 5-20 Reagensi i kontrole za protrombinski vreme (INR)

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.03.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 3-20 Papir

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.03.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 2-20 Vakuum sistemi za uzorkovanje biološkog materijala

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.02.2020.

Datum poslednje promene: 31.03.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen