DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2020

Javna nabavka

JN 23-20 Gorivo za vozila

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.12.2020.

Datum poslednje promene: 30.03.2021.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 15-20 Sanitetski materijal 2

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.09.2020.

Datum poslednje promene: 21.10.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MN 3-20 Medicinski proizvodi od tekstilnog materijala-medicinski i sanitetski zaštitni materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 07.08.2020.

Datum poslednje promene: 26.08.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 21-20 Kancelarijski materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 24.08.2020.

Datum poslednje promene: 31.08.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 22-20 Usluge higijenskog čišćenja objekata

Objavljeno:

Datum otvaranja: 14.08.2020.

Datum poslednje promene: 30.09.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 17-20 Stomatološki materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 30.07.2020.

Datum poslednje promene: 05.10.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 18-20 Test trake za celokupni pregled urina sa 11 parametara

Objavljeno:

Datum otvaranja: 31.07.2020.

Datum poslednje promene: 21.09.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 19-20 Laboratorijski reagensi i potrošni materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 31.07.2020.

Datum poslednje promene: 07.09.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

JN 16-20 Kapi za oči

Objavljeno:

Datum otvaranja: 29.06.2020.

Datum poslednje promene: 13.07.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Obustavljen

Javna nabavka

JN 14-20 Usluge pranja i hemijskog čišćenja veša

Objavljeno:

Datum otvaranja: 25.06.2020.

Datum poslednje promene: 17.07.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 13-20 Hidrogen 3%

Objavljeno:

Datum otvaranja: 03.06.2020.

Datum poslednje promene: 16.07.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MNU 5-20 Usluge održavanja medicinskih aparata i laboratorijske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.05.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 12-20 Lekovi

Objavljeno:

Datum otvaranja: 25.05.2020.

Datum poslednje promene: 22.06.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 10-20 Usluge fiksne i mobilne telefonije i prenosa podataka

Objavljeno:

Datum otvaranja: 07.05.2020.

Datum poslednje promene: 01.06.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

JN 11-20 Vakuum sistemi za kapilarno uzorkovanje biološkog materijala

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.04.2020.

Datum poslednje promene: 28.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MNU 4-20 Usluge tekućih popravki i održavanja vozila

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.03.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Zaključen

Javna nabavka

MNU 3-20 Usluge tekućeg održavanja laboratorijske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.03.2020.

Datum poslednje promene: 13.04.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

MNU 2-20 Usluge održavanja medicinskih aparata i medicinske opreme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.03.2020.

Datum poslednje promene: 22.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 9-20 Reagensi za hematološke analizatore INDRAY BC 6000 i MINDRAY BC -5310 CRP

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.04.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 8-20 Reagensi za hematološke analizatore Pentra i Micros

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.04.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

U toku