DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

MNU 5-20 Usluge održavanja medicinskih aparata i laboratorijske opreme

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.05.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija