DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2020

Javna nabavka

MN 2-20 Sredstva za rad – Higijena

Objavljeno:

Datum otvaranja: 16.03.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MN 1-20 Sredstva za održavanje higijene

Objavljeno:

Datum otvaranja: 16.03.2020.

Datum poslednje promene: 26.05.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 7-20 Reagensi i kivete za hemostazu za fibrintajmer BFT II

Objavljeno:

Datum otvaranja: 26.03.2020.

Datum poslednje promene: 16.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 4-20 Sanitetski materijal 1

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.03.2020.

Datum poslednje promene: 24.08.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

U toku

Javna nabavka

JN 6-20 Reagensi za biohemijske analizatore BECKMAN COULTER AU serije

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.03.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 5-20 Reagensi i kontrole za protrombinski vreme (INR)

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.03.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 3-20 Papir

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.03.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 2-20 Vakuum sistemi za uzorkovanje biološkog materijala

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.02.2020.

Datum poslednje promene: 31.03.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 1-20 REAGENSI ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR MINDRAY

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.02.2020.

Datum poslednje promene: 02.04.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

MNU 1-20 Usluge održavanja i razvoja postojećih softverskih sistema

Objavljeno:

Datum otvaranja: 15.01.2020.

Datum poslednje promene: 11.02.2020.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen