DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2017

Javna nabavka

JN 44-17 Usluge osiguranja

Objavljeno:

Datum otvaranja: 23.02.2018.

Datum poslednje promene: 13.03.2018.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 43-17 Usluge izrade idejnog projekta za izvođenje radova na adaptaciji objekta u Kovilju i Kaću

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.12.2017.

Datum poslednje promene: 13.12.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 42-17 Aparat za OPT telerendgen sa medicinskim laserskim štampačem

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.12.2017.

Datum poslednje promene: 26.12.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 41-17 Aparati za specijalističke preglede

Objavljeno:

Datum otvaranja: 09.11.2017.

Datum poslednje promene: 23.11.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Obustavljen

Javna nabavka

JN 40-17 Usluge izrade idejnog projekta za izvođenje radova na adapraciji objekta u NS, Bul. Slobodana Jovanovića 9

Objavljeno:

Datum otvaranja: 08.11.2017.

Datum poslednje promene: 22.11.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 39-17 Usluge izrade projekta za izvođenje radova na adaptaciji objekta u NS, Bul. cara Lazara 77

Objavljeno:

Datum otvaranja: 08.11.2017.

Datum poslednje promene: 22.11.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

MN 10-17 Nameštaj za zdravstvene objekte

Objavljeno:

Datum otvaranja: 05.10.2017.

Datum poslednje promene: 10.10.2017.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 38-17 Vozila za kućno lečenje

Objavljeno:

Datum poslednje promene: 25.10.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 37-17 Ultrazvučni aparat ginekološki 2

Objavljeno:

Datum otvaranja: 16.10.2017.

Datum poslednje promene: 02.11.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

MNR 1-17 Radovi na tekućem održavanju objaekata

Objavljeno:

Datum otvaranja: 22.09.2017.

Datum poslednje promene: 27.09.2017.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MN 9-17 Klima uređaji sa ugradnjom

Objavljeno:

Datum otvaranja: 06.09.2017.

Datum poslednje promene: 18.09.2017.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 36-17 Računarska oprema

Objavljeno:

Datum otvaranja: 28.09.2017.

Datum poslednje promene: 12.10.2017.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MNR 2-17 Radovi na rekonstrukciji prilaza i postavljanju rampe

Objavljeno:

Datum otvaranja: 08.09.2017.

Datum poslednje promene: 06.10.2017.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 35-17 Mikroskop binokularni (3 komada)

Objavljeno:

Datum otvaranja: 03.10.2017.

Datum poslednje promene: 24.10.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

MN 8-17 Radne uniforme

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.07.2017.

Datum poslednje promene: 21.07.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 34-17 Reagensi i kivete za hemostazu

Objavljeno:

Datum otvaranja: 03.07.2017.

Datum poslednje promene: 01.06.2018.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Okvirni sporazum

Zaključen

Javna nabavka

JN 33-17 Lekovi 1

Objavljeno:

Datum poslednje promene: 27.12.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Obustavljen

Javna nabavka

JN 32-17 High intensity laser

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.06.2017.

Datum poslednje promene: 27.12.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Obustavljen

Javna nabavka

JN 31-17 Kompresori (2 komada)

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.06.2017.

Datum poslednje promene: 21.07.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 30-17 Aparat za OPT telerendgen sa medicinskim laserskim štampačem

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.06.2017.

Datum poslednje promene: 27.12.2017.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Obustavljen