DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 2-20 Vakuum sistemi za uzorkovanje biološkog materijala

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.02.2020.

Datum poslednje promene: 31.03.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija