DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

MNU 2-20 Usluge održavanja medicinskih aparata i medicinske opreme

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.03.2020.

Datum poslednje promene: 22.05.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Usluge

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija