Medija Centar - Vesti

“Tiha, ali opasna…osteoporoza”

Vesti | 29.09.2017. Nazad na Vesti

Dom zdravlja “Novi Sad” u saradnji sa Gradom Novim Sadom sprovodi projekat pod nazivom “TIHA, ALI OPASNA…OSTEOPOROZA”

Do sada je održano šest akcija merenja gustine kostiju, i najavljujemo još dve akcije koje će se održati u ponedeljak 02. 10.2017. i u ponedeljak 09.10. 2017. od 10 do 15 sati u Upravnoj zgradi Doma zdravlja “Novi Sad”.

Ovim projektom sprovodi se skrining na osteoporozu. Mogućnost za to će imati svi pacijenti koji se odazovu na naše skrining preglede, bez obzira na status osiguranja, odnosno, da li imaju važeću zdravstvenu knjižicu.

Na svakoj akciji građani će osim pregleda sa aparatom za osteoporozu od strane specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, biti upoznati sa osnovnim rizicama za osteoporozu kroz jednominutni test za samoprocenu rizika koji je preporučila Međunarodna organizacija za osteoporozu.

Tokom pregleda, građani će biti edukovani o faktorima rizika koji doprinose razvoju osteoporoze, te će biti savetovani kao da se dalje ponašaju u skladu sa nalazima skrininga.