Medija Centar - Vesti

Tri nova automobila za Službu kućnog lečenja

Vesti | 16.08.2016. Nazad na Vesti

U četvrtak 04.08.2016. godine u 11 časova na Limanu 4 svečano su uručeni ključevi tri automobila koje je od Grada Novog Sada dobio Dom zdravlja “Novi Sad”.

U okviru plana investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja “Novi Sad” za 2016. godinu, iz budžeta grada Novi Sad obezbeđen je novac za kupovinu 3 Fijata Punto MY13 koje će koristiti naša Služba kućnog lečenja.

Ključeve je ispred Grada Novog Sada uručio član Gradskog veća za zdravstvo Prof. dr Zoltan Horvat. Ključevi automobila uručeni su direktoru Doma zdravlja “Novi Sad” Dr Veselinu Bojatu.