Medija Centar - Vesti

U Dom zdravlja „Novi Sad“ stigle HPV vakcine

Vesti | 10.06.2022. Nazad na Vesti

U Dom zdravlja “Novi Sad“ stigle su devetovalentne vakcine protiv HPV infekcije. Pozivamo roditelje/staratelje dece uzrasta od 9 do 19 godina da se informišu i prijave svoju decu kod izabranog pedijatra.

Trenutno raspolažemo sa 80 HPV vakcina i najveće interesovanje je u uzrasnoj grupi od 12 do 15 godina.

Vakcinacija će se sprovoditi uz dobrovoljni, pisani, pristanak roditelja/staratelja i popunjavanje obrasca (Saglasnost za sprovođenje preporučene imunizacije) od strane izabranog lekara i roditelja. Podaci o sprovedenoj imunizaciji će se unositi u karton deteta (elektronski i štampani). One devojčice i dečaci, koji su zainteresovani, tj. njihovi roditelji, treba da se jave svom izabranom pedijatru i dogovore se o terminu vakcinacije i lekarskog pregleda.