Medija Centar - Saveti lekara

Vakcina – najbolja zaštita od gripa

Saveti lekara | 17.11.2016. Nazad na Saveti lekara

U celom svetu, osnovna strategija borbe protiv gripa podrazumeva upotrebu tritipne, inaktivisane ’’SPLIT’’ vakcine. Za svaku sezonu gripa, Svetska zdravstvena organizacija, preporučuje sastav vakcine, koji je jedinstven za ceo svet i zavisi od aktuelnih sojeva virusa.

Sezonska trovalentna vakcina preporučuje se:

Svim osobama starijim od 6 meseci sa hroničnim poremećajem kardiovaskularnog i plućnog sistema uključujući i astmu, sa metaboličkim poremećajima, a naročito dijabetesom, sa oboljenjima bubrega i jetre, krvnim bolestima, malignim oboljenjima i sa imunodeficijencijom uključujući i HIV

Svim osobama starijim od 65 godina života

Svim licima smeštenim u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, uključujući i zaposlene

Svim osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama

Licima zaposlenim u javnim službama

Primena kod trudnica se razmatra od drugog trimestra trudnoće, uz konsultaciju sa izabranim ginekologom, dok se onima koje su u povećanom riziku od pratećih komplikacija usled gripa preporučuje vakcinacija bez obzira na stadijum trudnoće, uz konsultaciju sa izabranim ginekologom.

Imunitet nakon vakcinacije

Vreme neophodno za sticanje imuniteta je 2 do 3 nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje postvakcinalnog imuniteta iznosi od 6 do 12 meseci.

Zbog toga što vakcina ne pruža trajan imunitet, kao i zbog mutacija  virusa gripa, koji mogu da se menjaju svake godine/ sezone, postoji potreba za vakcinacijom svake godine.

Neželjene reakcije nakon vakcine protiv gripa:

Crvenilo , otok, bol na mestu aplikacije, a ređe dolazi do pojave povišene temperature, bolova u mišićima i malaksalosti. Alergije su retke.

Kome se ne sme dati vakcina protiv gripa?

Osobe koje imaju temperaturu preko 38 C°,

Osobe koje su alergične na kokošija jaja, belančevine pilećeg porekla, nеоmicin i fоrmаldеhid.

Osobe sa težom reakcijom nakon dobijanja prethodne vakcine protiv gripa i

Deca mlađa od 6 meseci života

Zašto se vakcinisati?

Vakcinišite se u cilju očuvanja sopstvenog zdravlja, ali i očuvanja zdravlja članova vaše porodice/ili članova kolektiva, a posebno onih kod kojih je kontraindikovano davanje ove vakcine.

U cilju prevencije mogućih komplikacija i teških kliničkih formi oboljevanja jer se kod vakcinisanih, u slučaju oboljevanja razvija se blaža klinička slika, a u slučaju oboljevanja osoba koje su u povećanom riziku, smanjuje se rizik za nastanak težih komplikacije koje mogu imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija, najčešće zapaljenja pluća.


Prim. dr Tatjana Egić

Specijalista opšte medicine i subspacijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi