Medija Centar - Akreditacija

Akreditovan Dom zdravlja

Akreditacija | 19.09.2008. Nazad na Akreditacija

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodelio je u septembru 2008. godine Domu zdravlja «Novi Sad» AKREDITACIJU nivoa I za period 2008-2011. godina i to za sledeće službe:

  • Služba opšte medicine
  • Služba zdravstvene zaštite žena
  • Služba zdravstvene zaštite dece
  • Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost
  • Služba polivalentne patronaže

kao i za standarde u oblastima:

  • životne sredine
  • ljudskih resursa
  • upravljanja informacijama
  • rukovođenja i
  • upravljanja.

U akreditacijskom izveštaju sadržani su zaključci i smernice za budući rad Doma zdravlja. Tako je, pored ostalog, navedeno da je Dom zdravlja «Novi Sad» ustanova u kojoj se dosta pažnje poklanja unapređenju kvaliteta i bezbednosti pacijenta, velika pažnja se posvećuje preventivnom radu, lečenje se sprovodi po vodičima dobre kliničke prakse i protokolima, a dosta se radi i na edukaciji zaposlenih.

Zadovoljan sam što je Dom zdravlja «Novi Sad» dobio akreditaciju I. Najveće zasluge za to pripadaju timovima za akreditaciju, fokus grupi pacijenata, zaposlenih i lokalne zajednice, ali i svim zaposlenima u Domu zdravlja koji su shvatili značaj tog procesa i svojim radom i trudom doprineli da naš rezultat bude ovakav. Akreditacija nas obavezuje da se i ubuduće poštuju usvojene procedure jer je to garancija da će naši pacijenti dobiti adekvatnu i pravovremenu zdravstvenu zaštitu, a to je cilj kome težimo – poruka je direktora Doma zdravlja dr Živote Lazarevića.

Podsetimo, ocenjivanje novosadskog Doma zdravlja sprovedeno je 2007. i 2008. godine u okviru projekta «Razvoj zdravstva Srbije» i «Razvoj politike Primarne zdravstvene zaštite na Balkanu», koji se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prva i najvažnija preporuka u akreditacijskom izveštaju bila je da se sve procedure i ubuduće koriste, uz kontrolu njihovog poštovanja, a kontrolna poseta eksternih ocenjivača Agencije za akreditaciju biće u prvoj polovini 2010. godine.