Medija Centar - Akreditacija

Akreditacija

Gatrijev test u kućnim uslovima

Akreditacija | 27.03.2021.

Patronažne sestre Doma zdravlja “Novi Sad” zbog trenutne epidemiološke situacije, obilaze samo babinjare i novorođenčad, poštujući sve mere za sprečavanje širenja infekcije...

Detaljnije

Dani akreditacije

Akreditacija | 25.12.2020.

Dom zdravlja „Novi Sad“ je već više od jedne decenije akreditovani dom zdravlja...

Detaljnije

Šesta redovna poseta

Akreditacija | 28.03.2019.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 21.12.2018. godine godine, šestu redovnu godišnju posetu našoj ustanovi, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na 2018. godinu...

Detaljnije

Peta kontrolna poseta

Akreditacija | 25.04.2018.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 25.01.2018. godine, petu redovnu kontrolnu posetu našoj ustanovi, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na 2017. godinu...

Detaljnije

Četvrta redovna poseta

Akreditacija | 25.04.2018.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 31.01. 2017. godine, četvrtu redovnu kontrolnu posetu našoj ustanovi, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na 2016. godinu. Spoljašnji ocenjivač je u četvrtoj redovnoj poseti procenio da je u...

Detaljnije

Treća kontrolna poseta

Akreditacija | 27.04.2016.

Spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) – Prim. dr sc med Zorica Šumarac sprovela je 27. 04. 2016. godine, treću redovnu posetu našoj ustanovi. Redovna poseta zdravstvenoj ustanovi sprovodi se u skladu sa zakonom, nakon godinu dana od...

Detaljnije

Druga kontrolna poseta

Akreditacija | 23.12.2014.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 23. decembra 2014. godine, drugu redovnu posetu našoj ustanovi. Da podsetimo, u decembru 2012. godine Dom zdravlja “Novi Sad“ akreditovan je na period od sedam godina (2013 -2020.) – najviši mogući period...

Detaljnije

Dom zdravlja akreditovan na sedam godina

Akreditacija | 18.01.2013.

Direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dr Snežana Manić, donela je 21. januara ove godine Rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji Doma zdravlja „Novi Sad“ na period od sedam godina – najduži mogući period koji ustanova može steći akreditacijom...

Detaljnije

Akreditovan Dom zdravlja

Akreditacija | 19.09.2008.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodelio je u septembru 2008. godine Domu zdravlja «Novi Sad» AKREDITACIJU nivoa I za period 2008-2011. godina i to za sledeće službe: Služba opšte medicine Služba zdravstvene zaštite žena Služba zdravstvene zaštite dece Služba za specijalističko-konsultativnu...

Detaljnije