Medija Centar - Akreditacija

Dani akreditacije

Akreditacija | 25.12.2020. Nazad na Akreditacija

Dom zdravlja „Novi Sad“ je već više od jedne decenije akreditovani dom zdravlja. Prvo smo bili akreditovani na period od 2008. do 2011. godine, a poslednji sertfikat se odnosio na period od 2012. do 2020 (najviši akreditacijski standard).

U periodu od 27. do 29. decembra 2020. godine u Domu zdravlja „Novi Sad“ će se sprovesti treći akreditacijski ciklus, kada će našu ustanovu posetiti četvoročlani tim spoljnih ocenjivača „Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije“.