Medija Centar - Akreditacija

Akreditacija

Treća kontrolna poseta

Akreditacija | 27.04.2016.

Spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) – Prim. dr sc med Zorica Šumarac sprovela je 27. 04. 2016. godine, treću redovnu posetu našoj ustanovi. Redovna poseta zdravstvenoj ustanovi sprovodi se u skladu sa zakonom, nakon godinu dana od...

Detaljnije

Druga kontrolna poseta

Akreditacija | 23.12.2014.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je 23. decembra 2014. godine, drugu redovnu posetu našoj ustanovi. Da podsetimo, u decembru 2012. godine Dom zdravlja “Novi Sad“ akreditovan je na period od sedam godina (2013 -2020.) – najviši mogući period...

Detaljnije

Dom zdravlja akreditovan na sedam godina

Akreditacija | 18.01.2013.

Direktorka Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, dr Snežana Manić, donela je 21. januara ove godine Rešenje o izdavanju sertifikata o akreditaciji Doma zdravlja „Novi Sad“ na period od sedam godina – najduži mogući period koji ustanova može steći akreditacijom...

Detaljnije

Akreditovan Dom zdravlja

Akreditacija | 19.09.2008.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodelio je u septembru 2008. godine Domu zdravlja «Novi Sad» AKREDITACIJU nivoa I za period 2008-2011. godina i to za sledeće službe: Služba opšte medicine Služba zdravstvene zaštite žena Služba zdravstvene zaštite dece Služba za specijalističko-konsultativnu...

Detaljnije