DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2018

Javna nabavka

JN 5-18 Vakuum sistemi za uzorkovanje biološkog materijala

Objavljeno:

Datum poslednje promene: 25.12.2018.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 3-18 Ragensi za biohemijski analizator Mindraz BS 800

Objavljeno:

Datum otvaranja: 08.03.2018.

Datum poslednje promene: 01.03.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 2-18 Reagensi za hematološke analizatore Pentra i Micros

Objavljeno:

Datum otvaranja: 08.03.2018.

Datum poslednje promene: 01.03.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

JN 1-18 Papir

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.03.2018.

Datum poslednje promene: 06.03.2018.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

MN 3-18 Materijal za održavanje nameštaja

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.02.2018.

Datum poslednje promene: 07.12.2018.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Zaključen

Javna nabavka

MN 2-18 Vodoinstalaterski materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.02.2018.

Datum poslednje promene: 21.02.2018.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

Zaključen

Javna nabavka

MN 1-18 Elektro materijal

Objavljeno:

Datum otvaranja: 02.02.2018.

Datum poslednje promene: 26.02.2018.

Vrsta postupka: Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke:  

U toku