DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

2019

Javna nabavka

JN 4-19 Papir

Objavljeno:

Datum otvaranja: 20.02.2019.

Datum poslednje promene: 25.02.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 3-19 Alkohol 70%

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.02.2019.

Datum poslednje promene: 18.12.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 2-19 Lekovi – kapi za oči

Objavljeno:

Datum otvaranja: 19.02.2019.

Datum poslednje promene: 18.12.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen

Javna nabavka

JN 1-19 Reagensi kontrole za protrombinsko vreme (INR)

Objavljeno:

Datum otvaranja: 18.02.2019.

Datum poslednje promene: 31.03.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Zaključen