Medija Centar - Vesti

Radionice o tome kako sačuvati mentalno zdravlje

Vesti | 23.10.2019. Nazad na Vesti

Dom zdravlja „Novi Sad“ u okviru projekta „Da li brinemo o svom mentalnom zdravlju i zašto ne“ organizuje seriju besplatnih predavanja i radionica u cilju promocije mentalnog zdravlja, prevencije mentalnih poremećaja, edukovnja i sticanja psiholoških tehnika samopomoći.

Planirani susreti održaće se u prostorijama Upravne zgrade Doma zdravlja „Novi Sad“ na Bulevaru cara Lazara br. 75.

  • 29. i 31.10.2019. od 17 časova
  • 12. i 14.11.2019. od 17 časova
  • 26. i 28.11.2019. od 17 časova
  • 10. i 12.12.2019. od 17 časova

Suština mentalnog zdravlja je jasna u definiciji mentalnog zdravlja Svetske zdravstvene organizacije: „Zdravlje predstavlja kompletno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje, a ne samo odsutvo bolesti i nemoć”. Mentalno zdravlje predstvlja integralni deo ove definicije.

Pozivamo sve zainteresovane građane da dođu i nauče nešto novo.

Predavači: 

Dr Nevena Terzić Malenčić, neuropsihijatar

Anela Đanković, psiholog

Snežana Stevanov, medicinska sestra