Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

U Domu zdravlja „Novi Sad“ postoji šest savetovališta u kojima svi građani Novog Sada mogu dobiti potrebne informacije o zdravom načinu života, kao i savete kako da unaprede svoje zdravlje.

Sve trudnice imaju pravo da pohađaju Školu za trudnice koja obuhvata psihofizičku pripremu trudnica za porođaj putem predavanja i vežbi.