Medija Centar - Aktuelnosti

Nove usluge stomatologa

Aktuelnosti | 18.10.2018. Nazad na Aktuelnosti

Služba stomatološke zdravstvene zaštite ponovo je kao uslugu uvela izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada koje nisu predviđene obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Za početak, ovu vrstu usluga će pružati naši najbolji doktori stomatologije i to: 

1. Dr Miodrag Mihailović, specijalista stomatološke protetike, radi u odeljenju Jovan Jovanović Zmaj i pregled se može zakazati na: 021/4879- 416

2. Dr Vladimir Bujandrić, specijalista stomatološke protetike, radi u odeljenju na Novom naselju i pregled se može zakazati na: 021/4879-257

3. Dr Suzana Kostić, doktor stomatologije, radi u odeljenju Jovan Jovanović Zmaj i pregled se može zakazati na: 02184879-418

Usluge koje se uvode su: 

  • Totalna proteza sa metalnom bazom 22.000,00 rsd
  • Parcijalna skeletirana proteza 22.000,00 rsd
  • Valplast proteza (termosens) 22.000,00 rsd
  • Retencioni elementi (drikeri) 2.000,00 rsd
  • Metalokeramička krunica 6.000,00 rsd
  • Namenska frezovanametalokeramička krunica 7.000,00 rsd
  • Livena nadogradnja od legure srebro-paladijum, jednokorena 1.800,00 rsd
  • Livena nadogradnja-dvokorena 2.100,00