Icon Sluzba opste medicine

Služba laboratorijske dijagnostike

Ambulanta: Jovan Jovanović Zmaj

Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 19, Novi Sad, Serbia

Telefon: 021/4879-401

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-14:00

Utorak: 07:00-14:00

Sreda: 07:00-14:00

Četvrtak: 07:00-14:00

Petak: 07:00-14:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj


Biohemičari

mr ph

Igor Skelić

specijalista medicinske biohemije 

Telefon: 021/4879-411  

Detaljnije