Icon Sluzba opste medicine

Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-743, 021/4879-760, 021/4879-755, 021/4879-748

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: školsko: 021/4879-715, predškolsko: 021/4879-704, savetovalište (školsko) 021/4879-716

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-764, 021/4879-821

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Liman


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: Protetika: 021/4879-792, Odrasli: 021/4879-790, 021/4879-791, 021/4879-793, Ortodincija: 021/4879-788, 021/4879-787, Dečije: 021/4879-786, 021/4879-787, Zubna tehnika: 021/4879-785

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-846

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Subota: 07 - 13:30


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-804, 021/4879-809

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-773, 021/4879-774

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-826

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00


Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-822

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: 07:00-20:00
Nedelja: 07:00-20:00


Patronažne sestre

Kristina Nedeljković
vms

Kristina Nedeljković

 

Načelnica Službe patronaže

Telefon: 021/4879-822 

Detaljnije