Icon Služba kućnog lečenja

Služba kućnog lečenja i nege

Služba kućnog lečenja je samostalna služba u Domu zdravlja „Novi Sad“ koja organizuje i sprovodi kontinuirano lečenje na nivou primarne zdravstvene zaštite i individualni zdravstveno-vaspitni rad u kućnim uslovima pacijenata koji su nepokretni, pacijenata čije kretanje zahteva pomoć druge osobe kao i pacijenata u terminalnoj fazi bolesti.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-764, 021/4879-821

Načelnik: dr Tatjana Pokuševski

Glavni tehničar: sms Miroslava Stojanović

Upućivanje na kućno lečenje vrši izabrani lekar po važećim kriterijumima, a prijem lekar Službe kućnog lečenja nakon obavljene prve posete. Dalju dinamiku poseta određuje zdravstveno stanje pacijenta.

U kući pacijenta se sprovodi:

  • pregled pacijenta u cilju daljeg lečenja uključujući EKG monitoring i određivanje nivoa šećera u krvi prema indikacijama koje postavi lekar u kućnoj poseti
  • propisivanje peroralne i parenteralne terapije,
  • parenteralna terapija (infuziona,intravenska, intramuskularna i supkutana)
  • previjanje rana
  • promena urinarnog katetera

Pored navedenog vrši se i zdravstveno – vaspitni rad i edukacija članova porodice za sprovođenje peroralne terapije, primene transdermalnih flastera i negu nepokretnih pacijenata.

U Službi kućnog lečenja je zaposleno 20 lekara i 72 medicinskih sestara/tehničara i to:

  • 73 u Službi kućnog lečenja
  • 46 medicinskih sestara/tehničara koji rade na sprovođenju terapije i previjanja u kućnim uslovima, kako za pacijente Službe kućnog lečenja, tako i za pacijente Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. Službe za zdravstvenu zaštitu radnika i Službe za zdravstvenu zaštitu žena.
  • 21 u timskom delu kućnog lečenja
  • 9 medicinskih sestara u Odseku sterilizacije

U okviru Službe kućnog lečenja je organizovan i rad centralne sterilizacije.

Novi Sad

Služba radi u dve smene od 07 do 20 časova.

Ambulanta dispanzera „Liman“ od 07 do 20 časova.

Ambulanta dispanzera „Futog“ od 13:30 do 20 časova.

Dispanzer u Futogu radi svaki dan posle podne. Lekari su dostupni na telefonima od 18 časova nakon završenog terenskog rada. U slučaju hitnosti pacijenti mogu da se jave na bilo koji broj Službe ponuđen sa sajtu.

 

Vreme za zakazivanje

od 07 do 20 časova

Telefoni za zakazivanje kućnih poseta:

021/4879-764 (9-12 i 16-19)

Broj telefona za hitne slučajeve: 064/80-88-121

Prigradska naselja

Služba radi prepodne od 07 do 13:30.

Telefoni po dispanzerima:

Veternik: 021/823-716

Kisač: 021/829-200

Kać: 021/6211-940

Futog: 021/893-663, 064/818 99 40

Petrovaradin: 021/439-400

Liman image

Služba kućnog lečenja, Dom zdravlja Novi Sad

Liman image

Služba kućnog lečenja, Dom zdravlja Novi Sad

Liman image

Služba kućnog lečenja, Dom zdravlja Novi Sad