Icon Sluzba opste medicine

Ambulanta: Adice

Adresa: Смедеревска 16, Нови Сад, Србија

Telefon: 021/4879-140, 021/4879-141

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Adice

Adresa: Смедеревска 16, Нови Сад, Србија

Telefon: 021/4879-153

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Adice

Adresa: Смедеревска 16, Нови Сад, Србија

Telefon: 021/4879-146

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Adice

Adresa: Смедеревска 16, Нови Сад, Србија

Telefon: 021/4879-150

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Izabrani stomatolog

dr

Miloš Kuzmanović

doktor stomatologije 

Telefon: 021/4879-150  

Detaljnije
dr

Neda Sekicki Makša

polivalentni stomatolog 

Telefon: 021/4879-150  

Detaljnije