Icon Sluzba opste medicine

Ambulanta: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad

Telefon: 021/4879-517, 021/4879-518

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad

Telefon: 021/4879-531

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad

Telefon: Stomatologija odrasli: 021/4879-534, 021/4879-535, 021/4879-536, dečije: 021/4879-535, parondotolog: 021/4879-537

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad

Telefon: 021/4879-512, 021/4879-511

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23, Novi Sad

Telefon: 021/4879-510

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-09:00

Utorak: 07:00-09:00

Sreda: 07:00-09:00

Četvrtak: 07:00-09:00

Petak: 07:00-09:00


Biohemičari