Icon Sluzba opste medicine

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Ambulanta: Klisa

Adresa: Ritska 2, Novi Sad, Serbia

Telefon: 021/410-700

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-13:30

Utorak: 07:00-13:30

Sreda: 07:00-13:30

Četvrtak: 13:30-20:00

Petak: 13:30-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Izabrani stomatolozi

Maja Bojko
dr

Maja Bojko

doktor stomatologije 

Telefon: 021/410-700 

Detaljnije