Icon Sluzba opste medicine

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Ambulanta: Kovilj

Adresa: Svetozara Miletića 5, Kovilj

Telefon: 021/2989-577

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-13:30

Utorak: 07:00-13:30

Sreda: 07:00-13:30

Četvrtak: 13:30-20:00

Petak: 13:30-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj


Izabrani stomatolog

Maja Bojko
dr

Maja Bojko

doktor stomatologije 

Telefon: 021/2989-577 

Detaljnije