Icon Sluzba opste medicine

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Ambulanta: O.Š. „Mihajlo Pupin“

Adresa: Kralja Aleksandra 38, Veternik

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: Ne radi

Utorak: Ne radi

Sreda: Ne radi

Četvrtak: Ne radi

Petak: Ne radi


Izabrani stomatolog