Icon Sluzba opste medicine

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Ambulanta: O.Š. „Prva vojvođanska brigada“

Adresa: Seljačkih buna bb, Novi Sad

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:30-14:00

Utorak: 07:30-14:00

Sreda: 07:30-14:00

Četvrtak: 07:30-14:00

Petak: 07:30-14:00

Pauza: 09:30-10:00


Izabrani stomatolog