Icon Sluzba opste medicine

Ambulanta: Petrovaradin

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia

Telefon: 021/6758-340

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Petrovaradin

Nedelja: Petrovaradin

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Petrovaradin

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia

Telefon: 021/6433-768

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Petrovaradin

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia

Telefon: 021/6433-361

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Nedelja: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Petrovaradin

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia

Telefon: 021/6433-410

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Pauza: 09:30-10:00 i 16:00-16:30


Ambulanta: Petrovaradin

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia

Telefon: 021/439-220

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: Ne radi

Utorak: Ne radi

Sreda: Ne radi

Četvrtak: Ne radi

Petak: Ne radi


Ambulanta: Petrovaradin

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-09:00

Utorak: Ne radi

Sreda: Ne radi

Četvrtak: Ne radi

Petak: Ne radi